ارتقاء وبلاگ علی حیدری به سایت

ارتقاء وبلاگ علی حیدری به سایت aliheidary.ir

ارتقاء وبلاگ علی حیدری به سایت

ارتقاء وبلاگ علی حیدری به سایت aliheidary.ir

.

بسم الله الرحمن الرحیم

<< سایت جدید >>

aliheidary.ir

روز ۳۰ خرداد 92
همزمان با زادروز حضرت علی اکبر علیه السلام
و روز جوان [ ١١ شعبان ]

بلاگ ایجانب به

سایت

aliheidary.ir

با همان عنوان پیشین تبدیل شد.

برای بازدید از سایت جدید در هر کجای این وبلاگ

روی "  سایت جدید " کلیک بفرمایید

منتقل خواهید شدانشاء الله در آدرس قبلی در آینده ی نزدیک به موضوع دیگری خواهم پرداخت.